Dom > Izložba > Sadržaj
Namera testera otpornosti izolacije
- Jun 21, 2018 -

Prilikom merenja otpornosti izolacije uređaja potrebno je prvo isključiti napajanje; za uređaj (kao što je kablovska linija) koji ima kapacitivnu svojinu, mora se prvo isprazniti, a test se može izvršiti nakon potvrđivanja da nema struje.

 

Instrumenti za otpornost izolacije koriste višestruke žice mekane bakarne žice, ali imaju i dobre osobine izolacije, dve žice se ne mogu zapletati zajedno, kako ne bi izazivale grešku u merenju.

 

Merač izolacionog otpora treba postaviti u horizontalni položaj. Pre kabla, prvo okrenite merač izolacije da biste videli da li je pokazivač na "∞". Zatim kratko spojite terminale (L) i (E) i polako proverite tester otpornosti izolacije da biste videli da li je pokazivač u položaju "nula".

 

Kod merenja motora, transformatora velikog kapaciteta, kablova i kondenzatora, mora postojati određeno vrijeme punjenja. Što je veći kapacitet, duže vreme punjenja. Uopšteno gledano, preovlađuje čitanje nakon jednog minuta rotacije merača otpornosti izolacije.

 

Površina predmeta za testiranje mora biti obrisana i očišćena kako bi se izbjegla nečistoća, kako bi se izbjeglo curenje i utjecalo na tačnost mjerenja.

 

Da biste osigurali pouzdanost rezultata merenja, ponovite merenje dva puta ili više.